Zaloguj się

Uchwała RPP wchodzi w życie 10 stycznia 2013 r.

W dniu 09.01.2013 r. RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procentowych do poziomu:

stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej.