Zaloguj się

Z dniem 6 maja 2022 r. następuje zmiana podstawowych stóp procentowych NBP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 6 maja 2022r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli, stopa referencyjna i stopa lombardowa.

Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych, które dla:
  • umów opartych o stopę lombardową - zawartych do 31.01.2016 r. (które po tym terminie nie były aneksowane w zakresie zapisów dotyczących oprocentowania od należności przeterminowanych) uległo podwyższeniu z 20,00% do 23,00%,
  • umów opartych o stopę referencyjną – zawartych od 01.02.2016r r. - uległo podwyższeniu z 20,00% do 21,50%.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych".
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.