Zaloguj się

Informujemy, że z dniem 7 października 2021 r. nastąpiła zmiana podstawowych stóp procentowych NBP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 7 października 2021r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,40 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,40 pkt. proc. i stopa lombardowa o 0,50 pkt. proc. Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych, które dla:
  • umów opartych o stopę lombardową - zawartych do 31.01.2016 r., (które po tym terminie nie były aneksowane w zakresie zapisów dotyczących oprocentowania od należności przeterminowanych) – uległo podwyższeniu z 7,20% do 8%,
  • umów opartych o stopę referencyjną – zawartych od 01.02.2016r r. - uległo podwyższeniu  z 11,20% do 12%.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych".
W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.