Zaloguj się

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku, że w dniach od 31.01.2018 r. do 05.02.2018 r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:

1.Otwarcie Zebrania;

2.Przyjęcie Porządku Obrad;

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

4.Powołanie Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej;

5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 r.;

6.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.;

7.Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;

8.Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;

9.Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;

10.Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej;

11.Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej;

12.Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;

13.Zakończenie Zebrania.

 

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w roku 2018:

 

 

 

Lp.

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce Zebrania

1.        

Kamienica:

-        gmina Kamienica

31.01.2018 r.
(środa)

1100

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy

2.        

 

Łukowica:

-        gmina Łukowica

31.01.2018 r.
(środa)

1600

Remiza OSP
w Łukowicy

3.        

 

Laskowa:

-        gmina Laskowa

01.02.2018 r.
(czwartek)

1100

Remiza OSP
w Laskowej

4.        

Dobra:

-        gmina Dobra

01.02.2018 r.
(czwartek)

1600

Remiza OSP
w Dobrej

5.        

Słopnice:

-        gmina Słopnice

02.02.2018 r.
(piątek)

1100

Budynek FHU
„U Marka”
I piętro

6.      

Tymbark:

-        gmina Tymbark

 

02.02.2018 r.
(piątek)

1600

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark

7.        

 

Jodłownik:

-       gmina Jodłownik

02.02.2018 r.
(piątek)

1600

Urząd Gminy
w Jodłowniku

8.        

Zamiejscowa:

-        mieszkańcy spoza terenu pozostałych grup członkowskich

 

05.02.2018 r.
(poniedziałek)

1100

Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej
Rynek 7, 34-600 Limanowa

9.        

 

Limanowa:

-       gmina Limanowa

-       miasto Limanowa

05.02.2018 r.
(poniedziałek)

1600

Karczma Matras
ul. Józefa Marka 52
34-600 Limanowa

 

W roku 2018 nie wysyłamy indywidualnych zaproszeń do Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej. Zawiadomienia o ZGCz w roku 2018 oraz harmonogram ZGCz w 2018r. są zamieszczone we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

 

Informujemy, że rok 2017 Bank zakończył z dobrym wynikiem finansowym. Podziału nadwyżki bilansowej dokona Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, które planowane jest na 27 lutego 2018r.