Zaloguj się

Do 27 czerwca 2011 r. trwają zapisy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Punkcie Usług Maklerskich w BS w Limanowej, Rynek 7.

Zgodnie z warunkami prospektu jako inwestorzy indywidualni zapisy w Punkcie Usług maklerskich składają osoby fizyczne – każda osoba, weryfikowana na podstawie numeru PESEL, może złożyć jeden zapis na minimum 5 a maksimum 75 akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 146 zł. Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdzie Papierów Wartościowych zaplanowany został na 6 lipca.

Więcej informacji pod nr tel. 18 33 79 145 lub pod adresem: www.dmbps.pl