Zaloguj się

Posiadasz konto w Banku Spółdzielczym w Limanowej? Od teraz potwierdzisz nim swoją tożsamość online za pomocą mojeID.

Usługa mojeID

umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Korzyści
Łatwiejszy dostęp
 • Prościej rejestrujesz się i logujesz u dostawców usług.
Bezpieczeństwo
 • Masz poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad przekazywaniem danych dzięki sprawdzonemu standardowi.
Użyteczność
 • Korzystasz z większej liczby usług online lub masz dostęp do paneli uzupełniających usługi tradycyjne.
Potwierdzanie tożsamości w Internecie staje się łatwiej dostępne
 • W szybki i bezpieczny sposób, wraz z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących (np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania.
 

 
Zachęcamy do korzystania z usługi mojeID, dzięki której można:
 

 • utworzyć Profil zaufany, dzięki któremu możesz korzystać z usług e-administracji przez internet,
 • podpisywać za pomocą Profilu zaufanego dokumenty w urzędach publicznych,
 • identyfikować swoją tożsamość, np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych

 
 

Zastosowanie

 

Usługi publiczne
 • Składanie wniosków do urzędów (np. wniosek o dowód osobisty, paszport, wyrejestrowanie samochodu)
 • Dostęp do danych (np. dane o ubezpieczeniach społecznych, informacja o punktach karnych)

e-Commerce
 • Potwierdzanie wieku klienta (np. zakup alkoholu)
 • Dostarczanie danych niezbędnych do dostawy

Energetyka
 • Rejestracja wniosku/formularza
 • Przedłużenie umowy
 • Dostęp do portalu klienta

Medycyna
 • Rejestracja/autoryzacja dostępu do usług i produktów medycznych
 • Zakup leków przez internet

Media
 • Potwierdzanie dostępu do treści ograniczonych wiekowo
 • Opłacanie abonamentu

Ubezpieczenia
 • Sprzedaż polisy przez internet
 • Odnowienie polisy (Direct)

Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/
Informacje na temat Profilu Zaufanego znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-


 

Jak aktywować profil zaufany - mojeID
 

1. Należy wejść na stronę : https://pz.gov.pl/pz/index
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „zarejestruj się” i wybrać panel „Bank lub inny dostawca tożsamości”


 

3. Następnie należy wybrać ikonę „SGB BPS” – z prawej dolnej strony ekranu. 
4. W kolejnym kroku wybieramy z listy rozwijanej województwo i nawę Banku. 
5. Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania systemu eBankNet: 
6. Po zalogowaniu do systemu eBankNet, otrzymamy „listę zgód”, które potwierdzamy przyciskiem „akceptuj” i autoryzujemy za pomocą kodu SMS lub powiadomienia PUSH (akceptacja zgody PSD2):  
7. Potem następuje przekierowanie na stronę Profilu zaufanego, gdzie trzeba wpisać/utworzyć Identyfikator użytkownika, zaznaczyć „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” – potem klikamy przycisk „Zarejestruj się”.

Za pomocą utworzonego konta można logować się do e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na platformie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu swojego Profilu Zaufanego.

Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.