Zaloguj się

SKO Łukowica

Na początku maja Samorząd Uczniowski przeprowadził apel organizacyjno-podsumowujący. Podczas apelu grupa uczennic z klasy  6 kolejny raz zaprezentowała przedstawienie pt.: "Lekcja oszczędzania", tym razem całej społeczności szkolnej. Lekcję o oszczędzaniu przygotowaliśmy w formie przedstawienia. Mówiliśmy o oszczędzaniu wody, prądu, gazu tak ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych. Ostrzegaliśmy przed oszczędzaniem na kulturze osobistej i nauce. Zachęcając do oszczędzania własnych pieniążków w SKO, rozbudzaliśmy marzenia naszych kolegów przy pomocy "pudła marzeń". Przedstawienie chyba się podobało, bo publiczność nie oszczędzała na klaskaniu ;-).

Następnie odbyło się wręczenie nagród w konkursach SKO: plastycznym - "Z SKO realizuję swoje marzenia" i wiedzowym - "Oszczędzam złotówki w Banku Spółdzielczym". Dzięki przychylności banku prowadzącego naszą SKO, tj. Banku Spółdzielczego w Limanowej, na buziach wszystkich nagrodzonych dzieci pojawiły się szerokie uśmiechy.
Kolejnym punktem apelu było omówienie spraw bieżących: ogłoszenie maja miesiącem oszczędzania, informacje o zbiórkach makulatury i zakrętek oraz zapowiedź loterii fantowej organizowanej przez SU.

Opiekun SKO: Krystyna Morzywołek