Zaloguj się

28 kwietnia 2016 r. w I LO w Limanowej odbył się XI finał konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”. Konkurs ten jest dedykowanym uczniom szkół średnich z powiatu limanowskiego.

W tegorocznej edycji wzięło w nim udział 62 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych prezentując 33 prace konkursowe.

Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego. W trakcie konkursu wyłoniono najciekawsze pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium oceny było m.in. realność, innowacyjność i dostosowanie pomysłu do potrzeb rynku.

Nagrodzone osoby w XI edycji konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”  to:

I miejsce - Anna Żelichowska i Małgorzata Opioła z ZS w Szczyrzycu za pomysł na biznes: Produkcja Cydru Szczyrzyckiego "Pestka". Fundatorem nagrody głównej był Bank Spółdzielczy w Limanowej. Nagrodę wręczył wiceprezes Banku - Tadeusz Wątroba.

II miejsce - Angelika Bulanda z ZS Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, za pomysł na biznes: Mobilna Myjnia Parowa „PAROWÓZ”. Nagrodę, którą wręczał przedstawiciel fundacji - Łukasz Pasiut - ufundowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

III miejsce - Natalia Pytel i Michał Skwarczek z ZS Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
w Limanowej
za pomysł na biznes:  „FABRYKA DOBREGO NASTROJU”. Fundatorem nagrody była Fundacje Rozwoju Regionu Rabka, którą wręczył Prezesa Fundacji - Macieja Kopytka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!