Zaloguj się

PRZYJDŹ I ZAŁÓŻ LOKATĘ - PROMOCJA TRWA TYLKO DO 31.10.2011r.

Okres promocji:

Promocja trwa od 27.06.2011 r. do 31.10.2011 r.

 

Okres:

Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie 12- miesięcznej lokaty oszczędnościowej Standard w złotych w okresie trwania promocji i utrzymanie jej przez zadeklarowany okres.

 

Oprocentowanie:

Lokata Standard otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.

 

Oprocentowanie jest zależne od kwoty lokaty i wynosi:

  • 5,80% - dla lokat w kwocie od 1.000 zł do 50.000 zł

  • 6,30% - dla lokat w kwocie powyżej 50.000 zł

 

Promocyjne oprocentowanie lokaty obowiązuje w jednym okresie funkcjonowania lokaty.

 

Korzyści:

  • gwarancja pewnego zysku,

  • przyzwoity zysk z odsetek na poziomie wyższym niż w przypadku innych lokat,

  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych

  • minimum formalności 

Dodatkowe atuty:

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, odsetki nalicza się od kwoty lokaty w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, w dniu wypłaty. 

Waluta lokaty:

PLN

 Opłaty i prowizje:

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z obsługą lokat objętych promocją Wysoki Standard.

 

Aby otworzyć lokatę?

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

  • podpisać potwierdzenie otwarcia lokaty

  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 

System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Do pobrania:

Szczegółowe zasady prowadzenia lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Limanowej określa odpowiednio: