Zaloguj się

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, świętowała jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Bank Spółdzielczy w Limanowej, który od lat jest mecenasem wydarzeń kulturalnych w regionie, wsparł organizację tego wydarzenia.

Z ramienia Banku w uroczystości, która odbyła się 14 października, uczestniczył Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku, który na ręce Dyrektora Szkoły Wincentego Curzydło, złożył list gratulacyjny.

„Wyrazy uznania dla wszystkich pracowników szkoły, uczniów i absolwentów. Państwa wielka pasja, liczne koncerty, imponujący dorobek i otrzymane nagrody, przynoszą korzyści dla lokalnej społeczności oraz promują nasz region nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami” – tymi słowami Wicperezes podziękował za krzewienie kultury muzycznej w regionie.W podziękowaniu za wsparcie udzielone Szkole, Zarząd Banku otrzymał list gratulacyjny i specjalnie przygotowany na tę okazję medal okolicznościowy.