Zaloguj się

SKO Szczyrzyc

Z końcem listopada br. do grona szkół oszczędzających pod patronatem Banku dołączył Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu. Inauguracja SKO miała formę uroczystego spotkania z przedstawicielami Banku, podczas którego uczniowie wykazali się dużą znajomością zagadnień z zakresu oszczędzania i bankowości.

Życzymy aktywności i sukcesów w oszczędzaniu i zapraszamy do udziału w programie TalentowiSKO!