Zaloguj się

Wręczono nagrody dla aktywnych i systematycznie oszczędzających członków SKO w Szkole Podstawowej w Szyku.

Dorota Kapera
Opiekun SKO
w Szkole Podstawowej w Szyku