Zaloguj się

Czy wiesz ilu pracowników zatrudnia teraz ta instytucja?

Bank Spółdzielczy w Limanowej zatrudnia obecnie 227 pracowników. Jest liderem wśród pracodawców w regionie, a swoje sukcesy tworzy na bazie pracy zespołowej, zapewniając obsługę bankową w 27 placówkach. Łącząc wiedzę i doświadczenie bankowcy pracują z prawdziwą pasją.

Zdjęcie z Archiwum Banku Spółdzielczego w Limanowej 


Przeczytaj
📜 https://www.bs.limanowa.pl/monografia-banku
📜 www.bs.limanowa.pl/misja 
 


Świętuj 145. urodziny Banku Spółdzielczego w Limanowej!
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, Albumu Okruchy Pamięci oraz archiwum Banku.