Zaloguj się

W niedzielę 14 listopada w naszej parafii obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich. Szkolne Koło Caritas we współpracy z Caritas Parafialną i SKO zbierało ofiary do puszek oraz rozprowadzało „Chlebki Miłosierdzia” dla ubogich.

„Ubogich zawsze macie u siebie”.

Celem takiej zbiórki jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności, a także uwrażliwienie i zachęcenie do codziennego niesienia pomocy ubogim.

Dorota Kapera
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Szyku