Zaloguj się

5 czerwca br. miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Sechnej. Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do Ojczyzny, wierności, honoru i męstwa, to symbol tradycji i historii, z którymi utożsamia się Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które na stałe zapadają w świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Sechnej było poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Uroczystość  rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kaplicy w Sechnej. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz lokalna społeczność. Podczas Mszy Św. ksiądz Proboszcz nawiązał w homilii do nauk płynących z życia i działalności  Świętej Jadwigi. Podkreślił, że są one aktualne także i dzisiaj, dlatego uczniowie mają dobry przykład do naśladowania.

Po zakończonej Ofierze Eucharystycznej, na sali gimnastycznej odbyła się ceremonia nadania i przekazania przez Radę Rodziców sztandaru dyrektorowi, a następnie uczniom szkoły. Akt nadania sztandaru, symbolu najwyższych wartości, tradycji, honoru i umiłowania Ojczyzny, przeczytała i wręczyła dyrektorowi  pani Lucyna Jonik. W dalszej części pani dyrektor wręczyła sztandar przedstawicielom uczniów. Nastąpiła krótka jego prezentacja. Zebrani mogli zobaczyć jak wygląda jego awers i rewers.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości były przemówienia gości oraz uroczyste ślubowanie uczniów. Podczas artystycznej części przypomniana została historia Świętej Jadwigi- patrona szkoły, jej droga na polski tron, zasługi dla rozwoju polskiej nauki i kultury, ogromne serce, troska o poddanych i wreszcie proces kanonizacyjny. 

Na końcu pani Dyrektor mgr Maria Drożdż, przekazała podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali uroczystość i zadbali o jej wyjątkowy przebieg. Szczególne podziękowania zostały skierowane w stronę Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej za wsparcie finansowe uroczystości.

Stefan Kardynał Wyszyński twierdził, że: „Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Zgodnie ze słowami Wielkiego Polaka, społeczność szkolna będzie otaczać sztandar wyjątkowym szacunkiem, jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązania do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny.

Monika Rosiek 
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Sechnej