Zaloguj się

Bank, jako instytucja wspierająca inicjatywy związane z edukacją dzieci i młodzieży, zawsze z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia ze szkół, które zainteresowane są przeprowadzeniem lekcji z zakresu bankowości.

Tak właśnie stało się 28 września tego roku, kiedy to przedstawiciele naszego banku, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie, wzięli udział w spotkaniu z uczniami.

Celem wizyty było przybliżenie dzieciom tematyki oszczędzania oraz zachęcenie ich do uczestnictwa w Szkolnej Kasie Oszczędności. To niezwykle cenna inicjatywa, która ma na celu rozwijanie nawyku regularnego odkładania drobnych sum pieniędzy na przyszłość, a także uczenie planowania budżetu oraz oszczędzania na różnorodne cele.

Sabina Załupska, koordynator działalności Szkolnej Kasy Oszczędności oraz Kierownik Zespołu Marketingu i Wsparcia Sprzedaży, w sposób przystępny i atrakcyjny dla najmłodszych, przedstawiła dzieciom korzyści płynące z oszczędzania już od najmłodszych lat. Podkreśliła, że regularne odkładanie pieniędzy może pomóc w spełnianiu marzeń i zapewnieniu sobie stabilnej przyszłości finansowej.

Dzieci były bardzo aktywne i chętnie dzieliły się swoimi pytaniami i refleksjami na temat oszczędzania. Przedstawiciele banku starali się odpowiedzieć na każde pytanie w sposób przystępny i zrozumiały dla najmłodszych.

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkim quizie, który przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Zespołu Marketingu i Wsparcia Sprzedaży. Poprawne odpowiedzi były nagradzane drobnymi gadżetami Banku, co dodatkowo wzbudziło radość i entuzjazm wśród uczestników.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły za ciepłe przyjęcie oraz możliwość przeprowadzenia lekcji. To właśnie tego rodzaju inicjatywy, które łączą współpracę instytucji finansowych z edukacją, pozwalają dzieciom i młodzieży na zdobywanie cennych umiejętności finansowych i budowanie świadomego podejścia do zarządzania własnymi finansami już od najmłodszych lat.