Zaloguj się

24 maja bieżącego roku, grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej, pod opieką Jolanty Libury, miała przyjemność odwiedzić Bank Spółdzielczy w Limanowej. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy uczniów na temat finansów, systemu bankowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Młodzież została serdecznie powitana przez Zofię Szewczyk, Dyrektora Handlowego Banku, która wyraziła swoje zadowolenie z ich obecności i zapewniła, że będą mieli okazję poznać wiele interesujących rzeczy oraz zobaczyć, jak funkcjonuje Bank.

Następnie uczniowie z klasy drugiej kierunków Technik ekonomista oraz Technik logistyk brali udział w "lekcji bankowości", którą przeprowadzili Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, oraz Tomasz Odziomek, Pracownik Zespołu Zgodności i Bezpieczeństwa. Podczas spotkania młodzież miała okazję wysłuchać interesującego wykładu, popartego prezentacją, podczas którego zdobyła informacje na temat bezpiecznego poruszania się po rynku finansowym. Uczniowie zapoznali się także z zaletami posiadania konta bankowego i korzystania z bankowości elektronicznej, a także dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych i dokonywać transakcji w sklepach internetowych.

Ponadto, przedstawiono im ofertę Banku skierowaną specjalnie do nich, czyli konta skierowanego do młodych, w ramach którego mogą bez żadnych opłat korzystać z bankowości elektronicznej, karty płatniczej oraz sieci bankomatów.

Na zakończenie spotkania uczniowie z powodzeniem zaliczyli test sprawdzający zdobytą wiedzę. Pełni wrażeń i z drobnymi upominkami opuścili Bank.

Mamy nadzieję, że to wartościowe doświadczenie przyczyni się do podejmowania przez młodzież przemyślanych decyzji oraz świadomego korzystania z produktów bankowych w przyszłości.