Zaloguj się

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagrody dla Wiktorii i Tomasza, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej im. W. Orkana, którzy znaleźli się wśród laureatów X edycji konkursów Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

"Serdecznie gratulujemy zajęcia II miejsca wśród szkół ponadpodstawowych regionu krakowskiego. Wiedza z zakresu przedsiębiorczości jest niezbędna każdemu młodemu człowiekowi w czasach tylu nowoczesnych rozwiązań. Cieszymy sie, że mamy w swoim otoczeniu tak ambitną i zaangażowaną młodzież" - mówił Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.

Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Więcej na: https://www.talentowisko.pl/

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunowi Pani Sylwii Stelmach!