Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego i oferuje przedsiębiorcom bezpłatny terminal płatniczy!

Kampania prowadzona jest przez Fundację Polska Bezgotówkowa, a jej założeniem jest upowszechnienie i zwiększenie liczby sieci punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartami. Program stanowi wspólną inicjatywę agentów rozliczeniowych, wydawców, organizacji płatniczych i realizowany jest przy udziale i wsparciu Związku Banków Polskich oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Kto może przystąpić do Programu?

Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które przez ostatnie 12 miesięcy nie korzystały z rozwiązań do obsługi płatności kartowych i posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się przyłączyć do Programu, otrzyma bezpłatnie maksymalnie trzy terminale do akceptacji kart oraz pokrycie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze terminala do skorzystania z niepowtarzalnej  oferty. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Wykaz placówek www.bs.limanowa.pl