Zaloguj się

Członkowie SKO w Kamionce Małej pokazują swój talent aktorski.

28 listopada uczniowie klas II i III zaprezentowali  w szkole przedstawienie „O trzech świnkach”, którego celem było ukazanie, że nie warto trzymać pieniędzy w skarpetach ani lokować w nieznanym przedsiębiorstwie finansowym. Warto natomiast oszczędzać w SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Przedstawienie to zostało zaprezentowane również rodzicom na zebraniu szkolnym 3 grudnia 2014 roku.