Zaloguj się

Przypominamy, że małe i średnie firmy zobowiązane są w terminie do 30 czerwca 2022 r. dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej na rachunek PFR wskazany w Oświadczeniu o rozliczeniu subwencji.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19.

PFR będzie wydawał w terminie od 11 do 15 lipca 2022r. decyzje określające kwotę subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu dostępne w bankowości elektronicznej.

W decyzji umorzeniowej zostanie wskazana kwota do zwrotu nieumorzonej części subwencji finansowej. Zwrotu należy dokonać w terminie do 15 września 2022r.

Od 27 czerwca br. PFR planuje rozpoczęcie bezpłatnych szkoleń online dla przedsiębiorców na temat zasad zwrotów i spłat subwencji. Zapisy na szkolenia będą dostępne na stronie pfr.pl