Zaloguj się

SKO Laskowa

Po raz drugi nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”, który ma na celu udzielenie mądrej pomocy potrzebującym rodzinom. Wolontariuszem i koordynatorem  na terenie naszej szkoły była pani Magdalena Mąka-opiekun SKO.  W tym roku uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami wspierali rodziny wielodzietne, rodziny z chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem, a także rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Dzięki przyniesionym i podarowanym rzeczom mogliśmy przygotować paczki dla 5 rodzin. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się członkowie SKO, uczniowie oddziałów 0-3, a także gimnazjaliści którzy organizowali paczki w swoich klasach by potem je przekazać do magazynu. Finał akcji miał miejsce 7 grudnia i można powiedzieć, że to również dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszej szkolnej społeczności  w tym dniu  podarowaliśmy uśmiech, a nieraz łzy wzruszenia  nie jednej osobie, ale całym rodzinom!!!

 

Opiekun SKO: Magdalena Mąka