Zaloguj się

Kolejny rok szkolny oszczędzania z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej za nami! Najsystematyczniejsi członkowie SKO zostali nagrodzeni, a statuetka Mistrza Oszczędzania znalazła swojego właściciela!

Serdecznie gratulujemy członkom SKO systematycznego oszczędzania. Zapraszamy do oszczędzania w kolejnym roku szkolnym, ale to już po zasłużonych wakacjach.

Dominika Golińska
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie