Zaloguj się

STAWKI WIBOR/WIBID - OBOWIĄZUJĄCE W MARCU 2014 r.

Informujemy, że oprocentowanie WIBOR/WIBID 1M wyliczany jako średnia z  30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M do 24-go danego miesiąca wynosić będzie w marcu 2014: