Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży szkolnej.

20 września 2023 r. odbyło się w centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej inauguracyjne spotkanie z Opiekunami SKO. 

Wiceprezes Zarządu Banku Zofia Szewczyk powitała przybyłych gości, podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała Opiekunom dotychczasowych osiągnięć.

Następnie głos zabrała Sabina Załupska, Koordynator Programu SKO z ramienia Banku, która w swojej prezentacji podsumowała kolejny rok działań związanych z propagowaniem oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, przekazała informacje dotyczące zakładania i prowadzenia rachunków SKO, omówiła regulaminy konkursów organizowanych przez Bank dla szkół, opiekunów i uczniów, a także zapoznała zebranych z propozycją konkursów w ramach ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO.
 

Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Opiekunom wręczono drobne upominki, a także wszelkie materiały niezbędne do pracy z uczniami.

Zachęcamy Szkoły do dalszego oszczędzania w SKO pod patronatem naszego Banku!