Zaloguj się

1 października 2018r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Limanowej odbyło się spotkanie Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności współpracujących z Bankiem.

Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank to oferta, która ma na celu uczyć najmłodszych mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Bank Spółdzielczy w Limanowej, realizując swoją misję, cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży szkolnej. Działania Banku w tym zakresie wspierają nauczyciele – opiekunowie SKO, którzy angażują się i organizują w swoich szkołach akcje i konkursy, a także przyjmują wpłaty od uczniów i mobilizują ich do oszczędzania.Przybyłych na spotkanie gości powitała Zofia Szewczyk, Dyrektor Handlowy Banku, która podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała Opiekunom dotychczasowych osiągnięć.  

Koordynator Programu SKO z ramienia Banku Sabina Załupska w swojej prezentacji podsumowała kolejny rok działań związanych z propagowaniem oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. Przekazała informacje dotyczące zakładania i prowadzenia rachunków SKO, a także zapoznała zebranych z propozycją konkursów w ramach ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO.Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Banku Adam Dudek: "Dziękujemy za wyjątkową współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej, za gotowość poświęcenia czasu na dodatkową pracę związaną z działaniami SKO. Doceniamy Państwa zaangażowanie. To dzięki Państwa aktywności młode pokolenie otrzymuje cenne wartości wychowawcze i nabiera dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.”Na zakończenie spotkania Opiekunom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Zachęcamy Szkoły do dalszego oszczędzania w SKO pod patronatem naszego Banku!