Zaloguj się

Poprzez doświadczenia uczymy się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami. W ramach zajęć pozalekcyjnych 27 lutego 2020r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej po raz trzynasty zostało zorganizowane Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera to wydarzenie.

W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano ciekawe doświadczenia, wzięli uczniowie okolicznych szkół oraz nauczyciele fizyki i chemii.

"Naszym celem było pokazanie drugiego ciekawego oblicza  chemii i fizyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode umysły. Szczególną wartość dydaktyczną miały samodzielnie przeprowadzane eksperymenty przez młodych naukowców, którzy chcieli pokazać, że fizyka nie musi być trudna i nudna, a chemia kojarzyć się wyłącznie z truciznami. Uczniowie udowodnili, że wiedza chemiczna i fizyczna może przydać się w życiu codziennym" - mówi Aneta Niezabitowska - Bielecka i Regina Białk, nauczycielki chemii i fizyki - organizatorki imprezy.Pokazy pobudzały wszystkich do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań, a uczniowie prezentujący doświadczenia nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

"Dzięki bezinteresowności wielu osób, Młodzi Fizycy i Chemicy mogli poczuć, że ten dzień jest wyjątkowy i tylko dla nich. Zaangażowanie i wsparcie finansowe zasługuje na słowa uznania i szacunku, a uśmiech dzieci jest najlepszym dowodem wdzięczności" - dodają organizatorki.

Bank Spółdzielczy w Limanowej był sponsorem wydarzenia.