Zaloguj się

29 października 2019 r., na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kłodnem, przedstawiciele Banku wzięli udział w spotkaniu z uczniami. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.

Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, przeprowadziła prelekcje w dwóch grupach. Uczniowie klas od I do IV, dowiedzieli się co to jest oszczędzanie, dlaczego warto oszczędzać, a także jaką rolę pełnią Banki we współczesnym świecie. Natomiast uczniowie klas od V do VIII rozmawiali o tym jak korzystać z produktów bankowych, czy i kiedy pożyczać, co to jest oprocentowanie kredytów i depozytów oraz do czego przydaje się konto bankowe. Podczas spotkania młodzieży przybliżono także ofertę Banku skierowaną specjalnie do nich, czyli juniorKonta, w ramach którego mogą bez żadnych opłat korzystać z bankowości elektronicznej, karty płatniczej oraz sieci bankomatów.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając wiele pytań. Na zakończenie mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkim quizie, który przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Banku. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami Banku.
 
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za miłe spotkanie i możliwość przeprowadzenia lekcji.