Zaloguj się

SKO Łukowica

Śpiewająco zakończyliśmy I półrocze.
Ostatniego dnia stycznia odbył się w naszej szkole koncert kolęd. W zimowo-świątecznej atmosferze wysłuchaliśmy najpierw najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu członków koła muzycznego a następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie.
Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie osiągnięć uczniów za I półrocze oraz przedstawienie raportu z działalności SKO. Zwycięzcy konkursów „Czysty i wesoły chodzę do szkoły” oraz konkursu recytatorskiego odebrali nagrody z rąk Pani Dyrektor.
Następnie głos zabrała Pani Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiła rankingi klas i poszczególnych członków SKO. Szczegółowo zostały omówione rezultaty trzymiesięcznego oszczędzania: ogólna kwota oszczędności ( w przeliczeniu na ucznia i członka SKO), kwota oszczędności poszczególnych klas (w przeliczeniu na ucznia i członka SKO), liczba uczniów oszczędzających w SKO, procentowy udział członków SKO  (w szkole i poszczególnych klasach) a wśród nich oszczędzających systematycznie i oczywiście ranking „hodowców świnek”. Dzięki wsparciu ze strony Banku Spółdzielczego w Limanowej najpilniejsi członkowie SKO w naszej szkole zostali nagrodzeni. Po omówieniu efektów pracy SKO przyszedł czas na przedstawienie wyników „Konkursu na obowiązkowość”. O nagrody,  przez trzy miesiące, walczyli uczniowie klas IV-VI. Celem konkursu było zdopingowanie uczniów do solidnego odrabiania zadań domowych. Ostatecznie nagrodę główną (dofinansowanie do wycieczki) zdobyła klasa IV, a nagrodę pocieszenia (dofinansowanie w niższej kwocie) klasa Vb. Przewodnicząca Samorządu wręczyła przewodniczącym zwycięskich klas symboliczne czeki (pieniążki czekają na koncie). Nagrody w tym konkursie ufundowała Rada Rodziców.
Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród!

Opiekun SKO: Krystyna Morzywołek