Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej kontynuuje zainicjowany w 2009 r. program rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności.

Akcja „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej” przeznaczona jest do realizacji w szkole podstawowej lub w gimnazjum. W SKO mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie a jej działalność kierowana jest przez Opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
W ramach umowy patronackiej Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje:


Wszystkie Szkoły zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt z Zespołem Marketingu i Produktów Bankowych 18/ 33 79 142, Centralą Banku 18/ 33 79 100 lub najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Limanowej. W ramach świadczonych przez nasz Bank usług proponujemy szeroki zakres ubezpieczeń oraz rachunki dla Szkół, Rad Rodziców, jak również atrakcyjne konta osobiste dla nauczycieli i pracowników Szkół.