Zaloguj się

Pobierasz rentę, emeryturę a nie masz jeszcze konta? Lepszej okazji na jego założenie nie będzie. Już jest dostępne w Banku Spółdzielczym w Limanowej Wygodne Konto za 1 zł

Konto przeznaczone jest dla Klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wygodne Konto dla Klientów ZUS, to przede wszystkim sposób na podniesienie bezpieczeństwa swojego i swoich pieniędzy, a także dostępność świadczeń bez konieczności oczekiwania na listonosza. Założenie konta jest bezpłatne, nie ma też opłat za wydanie, obsługę, ani wznowienie karty do konta. Wypłacanie gotówki z bankomatów Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju) również nic nie kosztuje.

W ramach opłaty 1 zł klient zyskuje szereg korzyści, takich jak:

• 0 zł za otwarcie rachunku

• 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku

• 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej

• 0 zł za użytkowanie karty debetowej

• 0 zł za wypłaty gotówkowe w bankomatach sieci BPS i SGB

• 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej

• 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowejW rachunku w ramach promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” klienci będą objęci pakietem ubezpieczeń Assistance, który obejmuje:

• Pomoc medyczną na terenie RP (m.in. organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w tym wizyty lekarskiej),

• Pomoc medyczna podczas podróży;

• Pomoc w domu (interwencja specjalisty, mechanika RTV/AGD);

• Pomoc podczas podróży samochodem (pomoc w związku z wypadkiem lub awaria samochodu).