Zaloguj się

Podczas ślubowania uczniów klasy pierwszej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zbludzy dzieciom zostały wręczone upominki od Banku Spółdzielczego w Limanowej w postaci kolorowej kredy.

Pierwszoklasiści otrzymali książeczki oszczędnościowe z wpłaconą symboliczną kwotą przez co zostali zaproszeni do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności (SKO) działającej pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Irena Mikołajczyk 
Opiekun SKO
Zespól Szkoły i Przedszkola w Zbludzy