Zaloguj się

30 września br. wystartowały konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO. Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, a młodzież licealną do udziału w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”.

TalentowiSKO pokazuje dzieciom i młodzieży, że każdy z nas ma jakiś talent. Zdefiniowanie własnych uzdolnień prowadzi do aktywności, a przedsiębiorczość do sukcesu finansowego. W ten sposób zatacza się koło: od marzeń do odkrywania talentów i pieniędzy, a dzięki pieniądzom do realizacji marzeń.

Celem Konkursów organizowanych w ramach TalentowiSKO jest popularyzowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem.

W roku szkolnym 2019/2020 ogłoszone zostały konkursy:
  • Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym,
  • Inkubator szkolnych biznesów dla szkół ponadpodstawowych.

Konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienie/utwór wokalny na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 3 Raport z udziału w Konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 3  Raport z udziału w Konkursie "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 5  Zgoda opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”


Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.

Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO (plik pdf)Więcej na www.talentowisko.pl
 
Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 321 Banków Spółdzielczych, w tym Bank Spółdzielczy w Limanowej. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone przez nie Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi ok. 25 000 dzieci w całym kraju. Program TalentowiSKO jest dodatkowo szansą dla szkół do rozszerzenia oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad.