Zaloguj się

SKO Nowe Rybie

W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  w Szkole Podstawowej w Nowym Rybiu, od 1 stycznia 2014 działa Szkolna Kasa Oszczędzania pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

W miesiącu grudniu został przeprowadzony konkurs dla uczniów klasy IV - VI " Pomysłowa skarbonka".

Celem konkursu było:

- upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,

- wyrobienie  w sobie nawyku  świadomego oszczędzania nawet małych kwot,

- propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO.

- estetyczne i pomysłowe wykonanie prac

Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac. Komisję zaskoczyli swymi pomysłami. Na pokonkursowej wystawie było barwnie i ciekawie. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Nagrodzeni uczniowie:

Szczególne wyróżnienia otrzymali uczniowie: Weronika Przechrzta, Jakub Młyński, Kamil Dudek, Parycja Pączek, Julia Tomczyk, Amelia Kaja.

Serdecznie dziękujemy za nagrody

 

Opiekun SKO Maria Sułkowska