Zaloguj się

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowane przez Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bank SA jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej.

Celem tegorocznego spotkania była dyskusja w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcona konsekwencjom wydarzeń ostatniego roku (pandemia, wojna w Ukrainie, wakacje kredytowe, inflacja, stopy procentowe, stałe stopy procentowe) i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi instytucjami finansowymi w najbliższej przyszłości.

W debacie eksperckiej zatytułowanej „Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające z zielonej transformacji” udział wziął m.in. Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. 
Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK