Zaloguj się

W minionym tygodniu dokonaliśmy podsumowania działalności SKO w naszej szkole. Podsumowania odbyły się w najmłodszych klasach I – III oraz w oddziale przedszkolnym.

W każdej klasie udało się nagrodzić najsystematyczniej oszczędzających członków. Dzieci otrzymały piękne nagrody, za które bardzo serdecznie dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej.

Ewa Rapacz
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Świdniku