Zaloguj się

Nowa wersja aplikacji BSLMobile, która umożliwia szybki dostęp do rachunku i korzystanie z usług bankowych, jest już dostępna dla Klientów.

Bank Spółdzielczy w Limanowej, z myślą o Klientach, systematycznie wprowadza nowe rozwiązania i poszerza swoje usługi. Przykładem tego może być nowa wersja aplikacji mobilnej BSLMobile, która jest poszerzona o nowe funkcje, umożliwiające użytkownikowi:
 
 • dostęp do informacji o produktach, które posiada w bankowości elektronicznej takich jak: rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty.
 • wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad,
 • wykonywanie transakcji: przelewów krajowych, przelewów własnych, doładowania telefonu.użytkowników.

Aplikacja mobilna BSLMobile to oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet).
WAŻNE! Wymagania: Android 6.0 i wyższy, IOS 13.2 lub nowszy


UWAGA! W związku z poszerzeniem aplikacji mobilnej BSLMobile o nowe funkcjonalności, wszyscy Klienci będą mieli rozparowaną aplikację i nastąpi powrót do wcześniejszego sposobu autoryzacji, tj. poprzez SMS. Dlatego też konieczna będzie aktualizacja aplikacji na smartfonie, tablecie i ponowne sparowanie/połączenie urządzenia z bankowością elektroniczną. Parowanie aplikacji odbywa się w taki sam sposób jak miało to miejsce w poprzedniej wersji aplikacji.  
 

  Parowanie aplikacji mobilnej - krok po kroku


Instrukcja instalacji aplikacji BSLMobile w formie filmu instruktażowego, znajduje się po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w zakładce „Mój profil”, następnie „Mobilna autoryzacja” lub na kanale Banku na YouTube w dziale „Poradniki i filmy instruktażowe”.

Nowe funkcjonalności aplikacji mobilnej BSLMobile:


Po sparowaniu co najmniej jednego profilu z aplikacją użytkownik przy każdym kolejnym uruchomieniu zobaczy ekran początkowy z polem wyboru sparowanego profilu (jeśli jest ich więcej niż jeden) oraz klawiaturę numeryczną potrzebna do wprowadzenia kodu PIN danego profilu.

Aby móc wykonać autoryzację, należy najpierw zalogować się do aplikacji. Po wybraniu z listy profil ten, na który chcemy się zalogować, wymagane jest wpisanie kodu PIN.

         


Ekran "Start" jest pierwszym ekranem widocznym po zalogowaniu do aplikacji przedstawiającym podstawowe informacje o produktach oraz historię pięciu ostatnich operacji.W czasie pierwszego logowania wyświetlanie produktów na kartach zostaje zainicjowane w sposób domyślny. Jeśli posiadasz jeden z wymienionych produktów: rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy, rachunek walutowy, rachunek VAT, rachunek kredytowy, karty kredytowe - to ekran wyświetla następujące karty:
 • najstarszy rachunek bieżący
 • najstarsza czynna karta kredytowa
 • lokata z najbliższą datą zapadalności
 • najstarszy kredyt.
Na karcie produktu wyświetlane są tylko podstawowe informacje. Szczegóły widoczne są po kliknięciu w kartę. Znajdziemy tam również przycisk przenoszący do historii.

Ekran "Portfel" wyświetla informacje o wszytskich produktach udostępnionych w systemie w podziale na cztery grupy:
 • rachunki: bieżące, oszczędnościowe, walutowe, VAT
 • karty: kredytowe i debetowe (na ekranie startowym wyświetlane są wyłącznie karty kredytowe, dostęp do karty debetowej znajduje się w portfelu)
 • lokaty: nieodnawialne, odnawialne
 • kredyty.

       Aplikacja umożliwia realizację przelewów:
 • krajowych
 • własnych
 • doładowań telefonów na kartę

Po wejściu w ekran "Przelewy" wyświetlone zostaną przyciski, za pomocą których możemy wykonać powyższe operację.
 
 • W celu wykonania przelewu krajowego należy wybrać ekran "Przelewy", a następnie opcję "Krajowy". W pierwszym kroku należy wybrać rachunek, z którego ma zostać wykonany przelew. Standardowo jest zaznaczony rachunek domyślny. Poniżej zostanie wyświetlona informacja o wartości dostępnych środków dla wybranego rachunku.
 • W przypadku wykonania przelewu do ZUS, wyświetlony zostaje numer powiązanego rachunku VAT wraz z wartością jego dostępnych środków. 
 • Rachunek odbiorcy możemy wprowadzić ręcznie lub wybrać adresata z listy za pomocą przycisku znajdującego się po prawej stronie "WYBIERZ". Na liście adresatów zobaczymy nazwy i rachunki odbiorców wykonywanych przez użytkownika. Lista tworzy się automatycznie po wykonaniu przelewu w systemie eBankNet. Istnieje możliwość filtrowania listy dla nazwy odbiorcy "Filtruj" i "Szukaj".
 • Pole "odbiorca" zostaje uzupełnione zapisaną wcześniej nazwą odbiorcy, jeśli skorzystano z listy adresatów.  Jeśli wprowadzamy nowy numer rachunku należy uzupełnić dane odbiorcy. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie pozostałych pól: tytuł przelewu, kwota przelewu, data przelewu, typ przelewu.
 • Po uzupełnieniu wszystkich pól poprawnie zostanie odblokowany przycisk "Wyślij przelew", który wybieramy. Następnie pojawia się ekran z podsumowaniem, gdzie należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.
 • Po upewnieniu się, ze dane zostały wprowadzone poprawnie należy wybrać ponownie przycisk "Wyślij przelew". Zostanie wysunięty ekran z prośbą o potwierdzenie operacji kodem PIN. Po potwierdzeniu wyświetli się ekran z informacją "Przelew przyjęty do realizacji". Z tego ekranu możemy wykonać kolejny przelew lub wrócić na start.
 • W przypadku niezrealizowania przelewu również zostaniemy poinformowani odpowiednim komuniatem.

         


Przechodząc do ekranu "WIĘCEJ" zobaczymy dwa odnośnik lista autoryzacji. Wyróżniamy trzy stany autoryzacji wyświetlane na liście:
 • zaakceptowane (kolor zielone)
 • oczekujące (kolor szary)
 • odrzucone (kolor czerwony)

 


Po zalogowaniu się do aplikacji BSLMobile, wybierając z listy autoryzację oczekującą, użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu potwierdzenia autoryzacji. Znajdują się tam wszystkie szczegóły autoryzacji operacji, a na dole strony przyciski "ODRZUĆ" lub "POTWIERDŹ".Więcej na:  Aplikacja mobilna BSLMobile