Zaloguj się

SKO Kamionka Mała

W grudniu 2012r. w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Kamionce Małej odbył się konkurs plastyczny na najciekawszy „Plakat promujący oszczędzanie”. Najliczniej uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III. Powstało wiele pięknych prac na których dzieci przedstawiły swoje marzenia związane z oszczędzaniem. Komisja konkursowa po wielu naradach wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: uczennica kl. I Katarzyna Knurowska -  pierwsze miejsce, Marcin Krawczyk uczeń klasy III – drugie miejsce, Jakub Kocoń uczeń klasy II – trzecie miejsce. Wyróżnienie otrzymała  Katarzyna Krawczyk uczennica klasy I i Marcin Pławecki  uczeń kl. IV. Wszyscy uczniowie którzy brali udział w konkursie otrzymali   upominki w formie gadżetów ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.  Ponadto na apelu za zaangażowanie i systematyczność w oszczędzaniu  została wyróżniona klasa I, II i III.

Opiekun SKO

Elżbieta Nowak