Zaloguj się

SKO Szkoła Nr 2 Męcina

W ramach akcji Październik Miesiącem Oszczędzania członkowie SKO przygotowali przedstawienie pn. „Oszczędzamy”. Podczas apelu podsumowano konkurs plastyczny pt. „Pieniądze z krainy bajek, baśni, legend”. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Dziękujemy za nagrody.

 

Opiekun SKO: K. Pociecha