Zaloguj się

SKO Nowe Rybie

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu w programie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". którego patronem jest Bank Spółdzielczy w Limanowej owocuje nie tylko  wyrabianiem nawyku oszczędzania, ale również ciekawymi przedsięwzięciami , w których uczestniczą dzieci i uczniowie oszczędzający w SKO.

Dnia 8 kwietnia 2015 roku w szkole  zostały przeprowadzone warsztaty ceramiczne pod kierunkiem Pani Elżbiety Zając – Zbrożek, które  zostały zorganizowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej pod patronatem którego działa  nasza Szkolna Kasa Oszczędności.  Wzięli w nich udział  uczniowie  klas IV – VI , uczestnicy konkursu plastycznego „ Moja moneta”,  przeprowadzonego   w listopadzie.

W czasie warsztatów ceramicznych  uczniowie poznali  etapy nowej dla nich  techniki rzeźbienia  w glinie  i mogli wykonać monety według własnego pomysłu. Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności plastyczne i rzeźbiarskie, ale przede wszystkim  świetnie spędzili   czas ucząc się i bawiąc. Wszystkie monety zachwycały pomysłowością.

 

Opiekun SKO: Maria Sułkowska