Zaloguj się

9 grudnia br. w Warszawie odbył się XXIX Finał konkursu Orzeł Agrobiznesu. Tytuł Orła Grand Prix zdobył Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Orłami Biznesu zostało również pięć banków z Grupy BPS. Laureatom statuetki wręczyli: Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP, honorowy patron nagrody Pan Franciszek Stefaniuk, Poseł na sejm RP, Przewodniczący Kapituły oraz Pan Poseł Bronisław Dutka.

Kapituła konkursu wysoko oceniła strategię limanowskiego banku mówiąc, iż przy ocenie nie zostały dostrzeżone uchybienia ani zagrożenia, które miałyby negatywny wpływ na działalność banku. Uznała więc, że z pełnym przekonaniem można przyznać bardzo elitarnego Orła jakim jest „Orzeł Agrobiznesu Grand Prix”.

Podczas uroczystości głos zabrała Pani Aniela Szafran, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, która w imieniu Zarządu Banku serdecznie pogratulowała wszystkim laureatom. W swym wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę spełniają banki spółdzielcze. Zaznaczyła, również, że sektor bankowości spółdzielczej dostał właśnie swoją szansę i powinien ją wykorzystać w jak najlepszy sposób.

Tytuł „Orzeł Agrobiznesu” przyznawany jest od 2001 r. Otrzymują go firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach.

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi, a także umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych. W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. W każdej edycji wręczanych jest maksymalnie 10 nagród, a firmy posiadające na swoim koncie wybitne sukcesy rynkowe w kraju otrzymują nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix.