Zaloguj się

Zapraszamy do składani pisemnych ofert.

Bank Spółdzielczy w Limanowej zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na  budowę budynku usługowo-handlowego w Szczyrzycu .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18/33-37-225 lub 668-679-148.