Zaloguj się

Oszczędzamy, kalendarzyk zdobywamy!

Na początek naszej działalności w Nowym Roku kalendarzowym, dostaliśmy od Banku 40 kieszonkowych kalendarzyków. Wraz  z pierwszą dokonaną wpłatą w 2013 roku, członek SKO staje się posiadaczem małego, bardzo przydatnego kalendarzyka z logo Banku Spółdzielczego. Uczniowie  spieszyli  z wpłatą, aby zdążyć po kalendarzyk. Do 11 stycznia wszystkie kalendarzyki zostały zdobyte przez najaktywniejszych członków SKO.

Pierwszą uczennicą, która otrzymała kalendarzyk, jest Wioleta Opyd  z klasy III.