Zaloguj się

Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona członków Szkolnej Kasy Oszczędności, która działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej.

Podczas spotkania z opiekunem dzieci dowiedziały się, czym jest SKO, na czym polega oszczędzanie oraz dlaczego warto składać pieniądze. Ponadto uczniowie otrzymali swoje pierwsze książeczki oszczędnościowe, a także drobne upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Lidia Grzegorzek
Opiekun SKO
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej