Zaloguj się

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana od 2009 roku to prestiżowe wyróżnienie przyznawane małopolskim przedsiębiorcom za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki oraz przedsiębiorczości.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013 w kategorii "Średni Przedsiębiorca". Nominacje odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek (na zdjęciu w środku).

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i  konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Od 2011 roku kapitułę Nagrody stanowi Małopolska Rada Gospodarcza powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego jako ciało eksperckie i  opiniodawcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego skupiające wybitnych przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych i naukowych.

Nagroda przyznana jest w trzech kategoriach: „Mały Przedsiębiorca”, „Średni Przedsiębiorca” i „Duży Przedsiębiorca” w oparciu o następujące kryteria oceny: przychody netto ze sprzedaży, wynik na sprzedaży (netto), sprzedaż poza granice RP, nakłady inwestycyjne (brutto), wysokość odprowadzonego podatku CIT oraz wysokość odprowadzonego podatku PIT.

Małopolska Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym. Nagrodę taką otrzymuje instytucja mająca swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego i/lub osobistość, stanowiąca gospodarczą wizytówkę Województwa Małopolskiego, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.