Zaloguj się

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom współpracującym z Bankiem, życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów i pragnień zawodowych, a także osobistych. Niech Wasza pełna poświęcenia praca zaowocuje wspaniałymi efektami i będzie źródłem satysfakcji.

 
                                                                                             Zarząd i Pracownicy
                                                                             Banku Spółdzielczego w Limanowej