Zaloguj się

1 lipca odbył się Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości wraz z „IV Międzynarodowym Biegiem Górskim LIMANOWA FORREST”.

Po raz kolejny obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączone były z Międzynarodowym Biegiem Górskim Limanowa Forrest. Sponsorem strategicznym imprezy był Bank Spółdzielczy w Limanowej, który od lat wspiera aktywność ruchową oraz środowisko sportowe w  regionie. W tegorocznej edycji Biegu wystartowało około 370 zawodników. Limanowa Forrest to jedyny bieg górski w Polsce, który otwarty jest na wszystkich uczestników bez limitu wieku, o czym świadczą chociażby uroczyście  obchodzone 85 urodziny Pana Edwarda Muchy z Nowego Rybia – najstarszego biegacza w Polsce! Dla najszybszego uczestnika biegu na mecie czekała Premia Górska z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej, którą podczas rozdania nagród wręczył uroczyście Prezes Adam Dudek.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1923 r. i celem jego jest wspieranie  ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju na świecie. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Rezolucja ONZ stwierdza, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się; spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej. Postępowy, demokratyczny świat coraz wyraźniej podkreśla znaczenie i rolę sektora spółdzielczego dla budowania podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia wielu ludzi. Hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012  to "Spółdzielnie budują lepszy świat".