Zaloguj się

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego, którzy odczuli skutki COVID-19, mogą się ubiegać o wsparcie, w formie bonu rekompensacyjnego, w ramach projektu grantowego, pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” .

Potrzebujący pomocy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach. Kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu. 

Co warto wiedzieć:
  • nabór wniosków o udzielenie grantu trwa od 7 maja 2020 r. do 30 października 2020 r. lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów,
  • wsparcie kierowane jest do sektora MŚP, zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela),
  • wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności (na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy),
  • wniosek przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl,
  • do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego,
  • przekazanie środków grantu następuje przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy grantobiorcy, wskazany we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego,
  • decyzje w sprawie udzielenia grantów podejmowane są przez grantodawcę w formie zarządzeń Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i publikowane na stronie grantodawcy: www.mcp.malopolska.pl,
  • Instrukcja wypełniania wniosków umieszczona jest na stronie:  https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/instrukcja-wypelniania-wniosku-o-bon-rekompensacyjny.
 .

Nabór wniosków prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), które udziela również szczegółowych informacji dotyczących warunków wsparcia, niezbędnych dokumentów, regulaminu udzielania pomocy oraz kryteriów wyboru grantobiorców.

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: [email protected]