Zaloguj się

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Szyku podczas zabawy andrzejkowej uczniowie wraz z opiekunem zorganizowali loterię fantową.

Dzieci miały okazję za symboliczną kwotę nabyć piękną zabawkę lub ciekawą książkę. Pozyskane środki zasiliły konto Samorządu Uczniowskiego i Szkolnej Kasy Oszczędności.

Dorota Kapera
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Szyku