Zaloguj się

6 lutego 2017r. zostaną wprowadzone maksymalne limity transakcji w systemie eBankNet

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet  z dniem 6 lutego 2017r. zostaną wprowadzone maksymalne limity transakcji dla klientów, którzy dotychczas nie mieli ich ustalonych. Nie ulegnie zmianom poziom limitów, które wcześniej były określone przez klienta w placówce Banku, jak też samodzielnie zdefiniowane w systemie bankowości internetowej eBankNet.  Wysokość limitów wynosić będzie:

Dla klientów indywidualnych – system eBankNet:

·         limit jednorazowy – 2 500 zł

·         limit dzienny – 5 000 zł

·         limit miesięczny – 20 000 zł

Dla klientów instytucjonalnych – system eBankNet

·         limit jednorazowy – 10 000 zł

·         limit dzienny – 30 000 zł

·         limit miesięczny – 100 000 zł

Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:

1.  Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL

2.  Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI

3.  Ustaw nową wysokość limitów

4.  Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym.

 

Ponadto informujemy, że Klient ma możliwość ustalić sobie również– limity transakcji odrębne dla każdego posiadanego rachunku.

 

WAŻNE! Jeżeli dotychczas Klient miał ustalony limity transakcji w placówce Banku, wówczas może samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną eBankNet dokonać wyłącznie ich zmniejszenia. Jeśli natomiast chce ustalić wyższe limity, konieczna jest wizyta w placówce Banku i złożenie odpowiedniej dyspozycji.